BEVEILIGING

Terwijl vooruitgang in de IT steeds meer mogelijkheden biedt, neemt de kans op misbruik toe. Grote organisaties hebben volledige beveiligingsafdelingen die alle aspecten van ‘beveiliging’ overzien of het nu met IT te maken heeft of het fysieke beveiliging van een locatie betreft. Andere organisaties besteden deze expertise liever uit. Toch is het voor organisaties vaak moeilijk om echt inzichtelijk te krijgen in hoe bepaalde beveiligingsmaatregelen nu daadwerkelijk zijn ingeregeld.

SALLANDIUS  kan u helpen bij dit vraagstuk en andere beveiligingsvraagstukken welke zich richten op infrastructureel niveau. – Hoe (be)veilig(d) is uw infrastructuur nu echt?

Cloud & SaaS
75%
Enterprise Mobility Management
85%
Identity & Access Management
70%
Application & Desktop Delivery
100%
Virtualization & Containerization
80%
Hyperconverged Storage
70%