SALLANDIUS maakt gebruikt van de ‘Nederland ICT voorwaarden’ versie 2014. Op alle rechtsverhoudingen tussen SALLANDIUS en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van andere partij(en) wordt uitdrukkelijk afgewezen. De door SALLANDIUS gehanteerde algemene voorwaarden zijn te downloaden via de volgende link: Nederland_ICT_Voorwaarden_2014 en worden op verzoek schriftelijk aangeleverd.

NOTE: Om dit bestand te kunnen lezen dient u te beschikken over een Adobe PDF Reader, deze kunt u kosteloos downloaden via de volgende link: https://get.adobe.com/nl/reader